Totalrådgivning

Value for money – totalrådgivning

Reeholm & Bredahl sikrer de bedste løsninger og kvalitet for pengene – vi leverer totalrådgivning, der giver value for money.

Planlægningen og gennemførelse af et byggeri fra idé til nøglefærdigt byggeri løber igennem en række faser, dermed sikres et godt overblik, reel indflydelse og stærkt beslutningsgrundlag til at træffe de rigtige afgørelser på.

Som bygherrens totalrådgiver guider vi sikkert igennem en kompleks proces. Resultatet er det bedste byggeri for pengene.

Totalrådgivning og andre rådgivningsformer

Via vores erfaring, viden, engagement og kreativitet rådgiver vi både private, halvoffentlige og offentlige bygherrer, så reglementer, love og kvalitetsstandarder overholdes, og så du som bygherre får et enkelt, funktionelt, energirigtigt, arkitektonisk og holdbart byggeri. Byggeprocessens faser er typisk følgende (afhængig af kompleksitet):​

 

 • Idéer og behovsafdækning.
 • Rådgivning igennem den komplekse proces.
 • Afklaring af behov, krav og ønsker, sammenholdt med den økonomiske ramme.
 • Byggeprogram – hvad skal og kan byggeriet indeholde?
 • Idé og dispositionsforslag eller skitseforslag udarbejdet i samarbejde med valgt eller
  vindende arkitektrådgiver i forbindelse med en arkitektkonkurrence, sammenholdt med
  økonomiske overslag.

 

Du kender os på, at vi rådgiver i øjenhøjde.

 

 

 

 

 

 • Godkendt forprojekt / myndighedsprojekt indsendes til myndighedernes udarbejdelse af byggetilladelse, sammenholdt med økonomiske overslag.
 • Hovedprojektering, udbud og licitation ud fra den valgte udbudsform/entrepriseform.
 • Byggestyring og byggeledelse i udførelsesfasen af entreprenører og økonomi.
 • Aflevering og mangeludbedring af færdigt byggeri, klar til ibrugtagning.
 • 1-års og 5-års gennemgang af byggeriet.
 • Driftsrådgivning. ​

Udvalgte referencer:

Interesseret i totalrådgivning der giver value for money? 

Kontakt os på telefon +45 86 42 72 22 eller send en mail til jk@bas.dk