Syn og skøn

Eftersyn for Byggeskadefonden

Hos Reeholm & Bredahl gennemfører vi 1- og 5-års eftersyn af støttet boligbyggeri for Byggeskadefonden. Vi gennemgår byggeriets tilstand og kontrollerer om nybyggerier og renoveringer er udført i henhold til gældende regler. Eftersynet omhandler alle væsentligste bygningsdele, som kan have betydning for bygningens levetid og boligernes indeklima. Eventuelle tekniske svigt og skader samt fejl og mangler i dokumentationen registreres og indberettes til Byggeskadefonden.

Syn og skøn

Vi udfører desuden syn og skøn ved Voldgiftnævnet og ved de almindelig domstole i forbindelse med tvister i byggesager – herunder tvister om bygningsskader, mangler ved udført håndværksarbejde, mangler i forhold til tilbud på entrepriser, økonomiske tvister i relation til bygningsarbejder o.l.

Kontakt os for at høre mere:

Telefon (+45) 86 42 72 22 eller mail jk@rbas.dk