Helhedsplaner & tilstandsrapporter

Grundige helhedsplaner og tilstandsrapporter

Reeholm & Bredahl sikrer en grundig udførelse af helhedsplaner og tilstandsrapporter i forbindelse med renoveringsprojekter. Vores erfarne ingeniører og bygningskonstruktører udarbejder helhedsplaner på baggrund af en samlet vurdering og planlægning af et boligområde eller -afdeling med et større renoveringsbehov. Vurderingen tager afsæt i en ret omfattende teknisk tilstandsrapportering, der afdækker byggetekniske og bygningsfysiske problemstillinger.

Vi identificerer, vurderer og rapporterer byggetekniske og bygningsfysiske problemstillinger

Tilstandsrapporteringen gennemgår typisk følgende (afhængig af det aktuelle behov):

 • Klimaskærmen, herunder tag og tagkonstruktion, ydervægge og vinduer m.m.
 • Funderingsforhold
 • Kælder
 • Altaner
 • Etageadskillelser
 • Loftsituationer
 • Skillevægge
 • Gulve
 • Trapper/trapperum
 • Badeværelser/vådrum
 • Køkkener
 • Alle tekniske installationer, herunder vand-, varme-, afløb- og el – installationer
 • Kloakforhold
 • Udvendige arealer og belægninger mv.

Hos Reeholm og Bredahl udarbejder vi både tilstandsrapporter i forbindelse med helhedsplaner og selvstændige tilstandsrapporter for enkelte boliger eller boligområder.

Vi rapporterer bygningernes kritiske problemstillinger, tilstand og forventet levetid. I forlængelse heraf, kommer vi med anbefalinger til udbedrings- og forbedringstiltag.

Udvalgte referencer:

Kontakt os for en grundig udførelse af helhedsplaner og tilstandsrapporter

Telefon (+45) 86 42 72 22 eller mail jk@rbas.dk