Tæl skridt vol. 2 – fra Randers til Wien

05.05.2021

Vi har skærpet vores fokus på trivsel og sundhed blandt vores medarbejdere og arbejder derfor på at implementere en række nye tiltag, der skal gøre Reeholm & Bredahl til en endnu bedre arbejdsplads.

Som et led i denne udvikling har vi endnu engang deltaget i udfordringen fra Dansk Firmaidræts Forbund om at tælle skridt i en periode på 14 dage (fra den 19/4-2/5). Denne gang med en startopstilling på 13 friske mænd og kvinder, der til sammen har tilbagelagt 1.900.930 skridt svarende til en distance på omkring 1.358 km eller afstanden fra Randers til Wien.