Bæredygtighed

Vi har bæredygtighed på dagsordenen

Hos Reeholm & Bredahl er vi fast besluttet på at gøre vores bidrag til at mindske CO2-udledningen i byggeriet og arbejder derfor på at integrere et bæredygtigt mindset i vores daglige opgaveløsning.

Vores inspiration kommer fra FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, hvor vi tager udgangspunkt i mål 9 og mål 12, der omhandler henholdsvis INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR og ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION.

Det er ikke kun i byggeriet, vi har fokus på bæredygtig udvikling – det gælder også Reeholm & Bredahl som arbejdsplads. Vi tager derfor udgangspunkt i mål 3, der omhandler SUNDHED OG TRIVSEL.

Således er vi kommet frem til tre hovedpunkter for vores arbejde med bæredygtighed i byggeriet op på arbejdspladsen:

  • Sparer på ressourcerne
  • Deler viden
  • Bliver klogere
  • Fremmer sundhed og trivsel

Vores arbejde med bæredygtighed tager afsæt i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling

Sparer på ressourcerne

Vi er optaget af at spare på ressourcerne og tester altid muligheden for at reducere mængden af forurenende byggematerialer som eksempelvis cement og beton i et givent projekt.

Vi udfører ligeledes energioptimering i eksisterende byggeri, hvor vi gennemgår tekniske installationer, klimaskærm og varmekilde. Her ser vi på mulige tiltag, der kan mindske energispildet – til gavn for både klima og økonomi. Læs mere om energirådgivning her.

Det handler også om, at byggeriets totaløkonomi skal balancere, derfor er det vores opgave at træde et skridt bagud, at se projektet fra oven og spotte mulighederne for bæredygtig forbedring, uden det nødvendigvis kommer til koste mere. Som et led heri tilbyder vi rådgivning i forbindelse med DGNB-certificering af byggeprojekter via en ekstern partner – både i forhold til nybyggeri og renovering.

Vi er i dialog med betonelementproducenterne med et mål om at projektere elementer, der indeholder mindre beton.

Deler viden

Som rådgiver er det vores ansvar at få omverdenen til at forstå alvoren: At det er sidste udkald for at få stoppet den stadig stigende mængde af udledt CO2, der er årsag til omfattende klimaforandringer.

Vi føler et medansvar for at få branchen til at forstå, at vi alle rent faktisk kan gøre noget, der samlet set vil bidrage med stor og positiv effekt. Byggeriet står for op til 40 procent af al CO2-udledning i verden. I Danmark er tallet 15 til 20 procent.

Vores ambition er, at vi hver eneste dag skal skære en lille luns af CO2-udledeningen, blandt andet ved at være overbevisende, når vi deler vores viden om bæredygtigt byggeri med bygherrerne, og når vi opstiller attraktive muligheder for at kunne vælge gode alternativer til fx beton og isolering.

Bliver klogere

Ressourcebesparelser og alternative materialer inden for byggeriet har historisk set været nedprioriteret. Det er et nyt område, som kræver intensiv opmærksomhed fra alle i branchen. Det er fremtidens terræn, vi skal lære at begå os i.

I Reeholm & Bredahl efter- og videreuddanner vi os i vores bestræbelse på at opnå specialiserede kompetencer, der kan udfordre det bestående og skabe holdbare alternative løsninger.

Fremmer sundhed og trivsel

Som arbejdsgiver føler vi et ansvar for vores medarbejdere og deres sundhed og trivsel. Vi har derfor søsat en række initiativer for at fremme bevægelse og det sociale fællesskab på kontoret. Frugtordning, fælles træning, gåture, sportsdage og sociale arrangementer er alle goder, vi tilbyder medarbejderne for at sikre et sundt og attraktivt arbejdsmiljø. Alle vores medarbejdere er ligeledes dækket af en attraktiv sundhedssikring i tilfælde af, at der skulle opstå et behov.

Vi tror på, at trivsel ligeledes omfatter udvikling – både på det personlige- og faglige plan. Tre gange årligt afholder vi derfor udviklingssamtaler med de enkelte medarbejdere for at sikre, at de er på rette kurs, har det godt, bliver udfordret fagligt og føler sig hørt.

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Telefon +45 86 42 72 22 eller mail jk@bas.dk