Dansk Scanning

År 2015-2016
Størrelse Domicil med 1.225 m² administration og 1.055 m² produktion/lager
Bygherre Dansk Scanning A/S
Vores ydelser Underrådgiver for Ingeniørerne i Esbjerg. Fundering og bærende konstruktioner, bygningsværksprojekterende, simulering af indeklima - BSim beregninger, energiberegninger i henhold til BR2015, brandteknisk dokumentation og DVK, kloak og anlæg, tekniske installationer omfattende komfort CTS, ventilation, køling, vand, varme, afløb og el, ventilering og varmegenvinding fra serverrum
Arkitekt
Sted Esbjerg

Dansk Scanning er en højteknologisk virksomhed som opbevarer meget store data for kunderne på servere placeret i et beskyttet miljø med konstante temperaturer og stor brandsikkerhed. Køl og varmeforbrug til serverfunktionen samkøres med bygningen og det tilhørende jordvarmeanlæg, så alt energiforbrug udnyttes optimalt.

Byggeriet omfatter i alt ca. 2.280m² til administration og scanningsproduktion, kantine og omklædningsfaciliteter. Byggeriet er disponeret til at huse 64 IT arbejdspladser og 33 administrationsarbejdspladser. Projekteret til energiklasse 2020 med jordvarme, solceller, energioptimeret serverrum
og CTS.

 

Vil du vide mere om projektet?

Så kontakt os på (+45) 86 42 72 22 eller send en mail til jk@rbas.dk