Undervisningsbyggeri

Mere og bedre kvalitet, funktion og design

Som kommunal og regional bygherre kan du trygt overlade den tekniske rådgivning til os, når du skal bygge, forandre eller renovere en skole eller uddannelsesinstitution.

Vores styrker som kreative tekniske rådgivere i forbindelse med offentlige byggeopgaver er – foruden mangeårig erfaring, faglige viden og stærke kompetencer – at vi udvikler i krydsfeltet af det kreative og det optimerende – på den måde får du mere og bedre kvalitet, funktion og design i dit byggeri.

”Samspillet mellem dem og os skaber engagement og vilde idéer og omsætter disse til bedre løsninger, hvad angår kreativitet, design, energi, holdbarhed og funktion, end vi troede, vi kunne få for pengene” 
Jan Grassmé, Lanskabsarkitekt, MAA, Kultur & Fritid, Randers Kommune.

Reeholm & Bredahl arbejder konstant på at skabe de bedste projekter…
og gerne lidt mere:

Som bygherrerådgiver ved totalentrepriser:

  • Udarbejder vi programmeringen.
  • Gennemfører vi totalentrepriseudbud i tæt samarbejde med bygherren.
  • Styrer vi processen og søger for, at totalentreprenøren udfører byggeriet med de ønskede funktioner og krav samt i den kvalitet, der er stadfæstet i udbuddet og i henhold til gældende byggelovgivning.

Som totalrådgiver eller ingeniørrådgiver i hoved- og fagentrepriser:

  • Udfører vi teknisk rådgivning.
  • Styrer vi processen fra idé til færdigt afleveret og godkendt byggeri i henhold til gældende byggelovgivning.
  • Rådgiver vi offentlige bygherrer inden for eksempelvis energioptimering af deres eksisterende bygningsmasse, renoveringsprojekter, nybyggeri og drift og vedligehold.

Vi udvikler i krydsfeltet af det kreative og det optimerende

Randers Realskole

Projektet omfatter ombygning af en historisk bygning i Randers til en ny moderne skolebygning. Den nye skole består primært af undervisningslokaler, kontorer, teknikrum og depoter.
Der projekteres nye installationer og nye stålrammer som erstatter flere eksisterende vægge. Yderligere opdateres de brandmæssige forhold.

Tradium ToolBOX

Projektet omfatter ombygning og renovering af Tømmerskolen på Tradium.
Bygningen får navnet ToolBOX og kommer til at leve op til sit navn. ToolBOX bliver et multihus til sportsaktiviteter, e-sport, 3D-printere, VR, netcafé, og sociale aktiviteter. ToolBOXen skal være med til at gøre Tradium til et aktivt og rart sted at være både i og udenfor skoletiden.

Erhvervsakademiet Dania, Randers

Ny undervisningsfløj til Energiteknolog uddannelsen. Projektet omfatter opførelse af en undervisningsfløj i 3 etager uden kælder samt atrium i 1 etage.

Undervisningsfløj består primært af undervisningslokaler, teknikrum, produktionskøkken samt toiletter og depoter.

Atrium skal rumme kantine, læsemiljøer, opholdsmiljøer og samtidig anvendes som samlingslokale med mange deltagere.

Gug Skole, Aalborg

Ombygning af skolens hovedbygning.

Etablering af ny rumindretning og fælles funktioner.

Fornyelse af af ventilation og belysning.

Ny hovedindgang, elevator, akustik m.v.

Randers HF og VUC

Om- og tilbygning til Randers HF, med nye lærerfaciliteter, møderum, kantine, lounge, pædagogisk værksted m.m.

Møder med byggeudvalg og brugergruppe.

Tradium, Randers

Ombygning til ny frisør afdeling. Der udføres facaderenovering i stueetage samt ombygning af eksisterende administrationsgang, som nu indeholder kontor og fysik faciliteter.
Dertil 3 nye undervisningsværksteder for frisørelever samt et vaskeområde. Herudover ombygges eksisterende møde og vaske faciliteter til reception og toilet. Nuværende cykelkælder renoveres og genanvendes til cykelkælder.