Sport og kultur

Sports- og kulturinstitutioner spiller en central rolle i det danske landskab – de skaber liv og stærk lokal identitet. Reeholm & Bredahl er jeres kreative tekniske rådgiver, der leder jeres kulturbyggeri gennem hele processen – fra første idé til færdigt byggeri.

Vi laver forslag, økonomiske overslag, udbudsmateriale og styrer med sikker hånd byggeriet igennem hele processen – så både mennesker og økonomi bliver tilgodeset. Vi arbejder konstant på at skabe holdbare kvalitets løsninger, der imødekommer jeres forventninger og byggebehov.

Vi arbejder konstant på at skabe de bedste løsninger, der imødekommer jeres forventninger og behov

Kampsportsfaciliteter, Langvang

Anlæggets nye tilbygning kommer til at indeholde faciliteter til boksning, taekwondo, brydning, styrkeløft, styrketræning, en pool samt tilhørende fælles omklædning og depoter.

Atletik Arena, Randers

Optimering af projekt indenfor et meget stramt kommunalt budget.

Indendørs Atletik Arena med 200 m. rundbane, stangspring, længdespring og multifunktioner. Indskudt etage til tilskuere og dommerfaciliteter.

Altan til overvågning af udendørs atletikbane. Mellemgang til omklædningsfaciliteter.
Nyt indgangsparti ved hovedindgang.

Kunstgræsbane, Dronningborg

Drænprojekt, udbud og byggestyring. FIFA Quality Pro opvisningsbane med fullsize opvisningsbane og træningsbaner.

Kunstgræsbane, Helsted

FIFA Two Star opvisningsbane. Fullsize fodboldbane med indliggende træningsbaner.

Kunstgræsbane, Ulvehøj

FIFA Two Star opvisningsbane med fullsize fodboldbane og træningsbaner i forskellige størrelser.

Kunstgræsbane, Vandel Efterskole

Afhjælpning af fejlprojekteret og forkert udført kunstgræsbane.

Nyt jagthus til Kronjyllands Jagtforening

Etablering af bygning i let træopbygning med Eternitbeklædte facader og listedækket tagpaptag.

Cylelhus, Gl. Viborgvej, Randers

Cykelhus og cykelværksted i Randers Kommune.

Udvidelse af Romalthallen

Smærup & Wessman. Tilbygning til Romalthallen med Fitness, omklædningsrum, dansehal café, kontor, køkken m.v.

Randers Naturcenter

580 m2 lavenergibyggeri med solceller og jordvarmeanlæg som varmekilde, samt handicapvenlig småbådshavn ved Gudenåen.

Ryhallerne, udvidelse

Projektet omfatter ca. 1650 m2 udvidelse af Ryhallerne, og består af en ny hal, springsal og væksthus i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger.

Memphis Mansion

Eventhus inspireret af Elvis’ hjem ”Graceland”. Indeholder Diner Highway 51, Elvis Museum, Souvenirshop og selskabslokaler.