Renovering

Står du overfor et renoveringsprojekt er Reeholm & Bredahl din sparringspartner og tekniske rådgiver.

Renovering af den almene boligmasse er en af vores spidskompetencer. Vi har en bred faglig spændvidde inden for området, og vi håndterer løbende renoveringsprojekter af varierende størrelse for almene boligorganisationer. Vi løser bl.a. opgaver inden for energioptimering og bæredygtige løsninger, tag- og vinduesudskiftning, køkken- og badrenovering samt balanceret ventilation m.m.

Vi har en bred faglig spændvidde, når det kommer til renoveringsprojekter

Vores projektledere har stor erfaring med denne type af opgaver og har desuden stor ekspertise i håndtering af beboerdemokrati og den konstruktive dialog med boligorganisationens projektledere, inspektører og ejendomsfunktionærer.

Alboa afd. 26, Kjærslund

Renovering af badeværelse og tilhørende installationer i 384 lejligheder, samt energirenovering af teknikrum. Derudover udfører en kloakrenovering af områdets kloaker

M&S afd. 26

Renovering af køkken og bad samt etablering af balanceret ventilation i 24 boliger

Vangdalen

Vinduesudskiftning i 344 lejligheder

Randers Boligforening af 1940, afd. 16

Projektet omfatter tag- og vinduesudskiftning samt renovering af køkkener og badeværelser inkl. etablering af centrale balancerede ventilationsanlæg.

Lejerbo Afd. 163-0 Viby

Påbygning af ny energifacade, renovering af køkkener i 23 lejligheder. Badeværelser i 66 lejligheder samtetablering af ca. 100 kw solcelleprojekt til dækning af fællesstrøm.

Vorup Boligforening.

Køkken- og badrenovering

i 48 boliger.

Projektet omfatter totalrenovering af køkken og badeværelser i 48 boliger i bestående rammer.

Randers Boligforening af 1940 afd. 23.

Miljøforbedringer.

Projektet omfatter nedrivning af P-kælder. Etablering af P-pladser på terræn, samt private haver til lejligheder i stueetagen. Endvidere etablering af fælles haveanlæg.

Reeholm & Bredahl A/S