Eftersyn for Byggeskadefonden

Hos Reeholm & Bredahl gennemfører vi 1- og 5-års eftersyn af støttet boligbyggeri for Byggeskadefonden. Vi gennemgår byggeriets tilstand og kontrollerer om nybyggerier og renoveringer er udført i henhold til gældende regler. Eftersynet omhandler alle væsentligste bygningsdele, som kan have betydning for bygningens levetid og boligernes indeklima. Eventuelle tekniske svigt og skader samt fejl og mangler i dokumentationen registreres og indberettes til Byggeskadefonden.

Vi udfører både 1- og 5-års eftersyn for Byggeskadefonden

Kontakt os direkte for at høre mere:

Jakob Keller Reeholm&Bredahl

Jakob Keller
Telefon nr: 22 97 72 22
Mail: jk@rbas.dk

Kristen Skipper Krag Reeholm&Bredahl_

Kristen Skipper Krag
Telefon nr: 86 42 72 22
Mail: kk@rbas.dk