VÆRDI I DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ENERGI

Der er god fornuft i at lægge en plan for drift- og vedligehold af dine bygninger. Vi hjælper med at få overblikket over bygningers værdi og hvilke drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, der skal til for at sikre værdien fremadrettet.

Få overblikket både på kort og på lang sigt det frigiver ressourcer til udvikling og til at realisere fremtidsdrømme.

  • Gennemgang af bygning fra A til Z
  • Drifts- og vedligeholdelsesprogram
  • Energioptimeringsplan
  • Budget for drift, vedligehold og energioptimering

Gode, konkurrencedygtige boliger
Reeholm & Bredahls bygningsingeniører gennemgår bygningen fra A til Z på drift og vedligeholdelse. Formålet er skabe boliger, man har lyst til at bo i, boliger, der bevarer sin gode stand og boliger, der kan bidrage til at højne konkurrencedygtigheden i det lokale boligmarked.

Vi anbefaler at kombinere drift- og vedligeholdelsesprogrammer med energioptimeringsplaner. Du får derved et værktøj, der sikrer bygningernes værdi samt en overskuelig plan for, hvordan energiomkostningerne kan sænkes over en given periode. Alt dette indføres i et 5 til 10-års budget for drift, vedligehold og energioptimering.

Vi skaber boliger, man har lyst til at bo i

Vi hjælper gerne med at finde værdi i din ejendom. Kontakt os direkte:

Jakob Keller Reeholm&Bredahl

Jakob Keller
Telefon nr: 22 97 72 22
Mail: jk@rbas.dk

Kristen Skipper Krag Reeholm&Bredahl_

Kristen Skipper Krag
Telefon nr: 86 42 72 22
Mail: kk@rbas.dk