VI HAR BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN

Hos Reeholm & Bredahl er vi fast besluttet på at gøre vores bidrag til at mindske CO2-udledningen i byggeriet og har derfor arbejdet på at integrere et bæredygtigt mindset i vores daglige opgaveløsning. Vores inspiration kommer fra FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, hvor vi har taget udgangspunkt i mål 9 og mål 12, der omhandler henholdsvis INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR og ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION. Således er vi kommet frem til tre hovedpunkter for vores abejde med bæredygtighed i byggeriet:

SPARER PÅ RESSOURCERNE

Vi er optagede af at spare på ressourcerne og tester altid muligheden for at reducere mængden af forurenende byggematerialer som eksempelvis cement og beton i et givent projekt. Det handler også om, at byggeriets totaløkonomi skal balancere, derfor er det vores opgave at træde et skridt bagud, at se projektet fra oven og spotte mulighederne for bæredygtig forbedring, uden det nødvendigvis kommer til koste mere. Vi er i dialog med betonelementproducenterne med et mål om at projektere elementer, der indeholder mindre beton.

DELER VIDEN

Som rådgiver er det vores ansvar at få omverdenen til at forstå alvoren: At det er sidste udkald for at få stoppet den stadig stigende mængde af udledt CO2, der er årsag til omfattende klimaforandringer. Vi føler et medansvar for at få branchen til at forstå, at vi alle rent faktisk kan gøre noget, der samlet set vil bidrage med stor og positiv effekt. Byggeriet står for op til 40 procent af al CO2-udledning i verden. I Danmark er tallet 15 til 20 procent. Vores ambition er, at vi hver eneste dag skal skære en lille luns af CO2-udledeningen, blandt andet ved at være overbevisende, når vi deler vores viden om bæredygtigt byggeri med bygherrerne, og når vi opstiller attraktive muligheder for at kunne vælge gode alternativer til fx beton og isolering.

BLIVER KLOGERE

Ressourcebesparelser og alternative materialer inden for byggeriet har historisk set været nedprioriteret. Det er et nyt område, som kræver intensiv opmærksomhed fra alle i branchen. Det er fremtidens terræn, vi skal lære at begå os i. I Reeholm & Bredahl efter- og videreuddanner vi os bl.a. inden for CLT-byggeri i vores bestræbelse på at opnå specialiserede kompetencer, der kan udfordre det bestående og skabe holdbare alternative løsninger.

Vores arbejde med bæredygtighed tager afsæt i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling

FN-Verdensmaal-ikon-logo
Verdensmaal-ikon-09
Verdensmaal-ikon-12