BÆREDYGTIGE LØSNINGER

Byggeriet er en af de største syndere, når det kommer til CO2-udledning. Hele 40 procent af verdens samlede CO2-udledning kan føres direkte tilbage til byggeriet. Det tal vil vi arbejde på at mindske.

Hos Reeholm & Bredahl har vi en ambition om at bidrage til en mere bæredygtig verden gennem vidensdeling og ressourcebesparelser. Vi udfordrer standarderne i branchen og arbejder målrettet på at finde den helt rigtige, holdbare løsning for det pågældende projekt, dets parter og dets økonomi.

Vi arbejder både med traditionelle byggeformer og ultra bæredygtige byggeformer med eksempelvis halm og træfiberisolering mv. Se vores reference for Feldballe Friskole.

RESSOURCEBESPARELSER

Vi er optaget af ressourcebesparelser i byggeriet og tester altid muligheden for at reducere mængden af  eksempelvis cement og beton i et givent projekt. Vi anvender kun de ressourcer, der er nødvendige for byggeriet og undlader derfor bl.a. at overdimensionere isoleringen i byggeriet. Vi tager byggeriets totaløkonomi i betragtning og spotter mulighederne for bæredygtig forbedring, uden det nødvendigvis kommer til koste mere.

VIDENSDELING

Vi har efterhånden opnået et solidt erfarings- og kompetenceniveau, når det kommer til bæredygtigt byggeri – erfaringer og kompetencer vi trækker på, når vi er tekniske rådgivere på et projekt. Som rådgivere føler vi et ansvar for at dele ud af vores viden for at få branchen til at forstå, at vi alle kan gøre noget, der samlet set vil bidrage med stor og positiv effekt i det bæredygtige regnskab.

Hos Reeholm & Bredahl har vi en ambition om at bidrage til en mere bæredygtig verden gennem vidensdeling og ressourcebesparelser

 

Vi rådgiver dig i bæredygtige løsninger. Kontakt os direkte for at høre mere:

Jakob Keller Reeholm&Bredahl

Jakob Keller
Telefon nr: 22 97 72 22
Mail: jk@rbas.dk

Kristen Skipper Krag Reeholm&Bredahl_

Kristen Skipper Krag
Telefon nr: 86 42 72 22
Mail: kk@rbas.dk