Anlæg

Aarhus Letbane er et stykke Danmarkshistorie og et markant anlægsbyggeri, vi er stolte af at være med til at løfte. Udstykninger, kunstgræsbaner, belægnings- og befæstningsarealer er ligeledes gode anlægsreferencer.

Reeholm & Bredahl er kendt for et velbearbejdet og bygbart projektmateriale – og vi har mange gode relationer til entreprenørfirmaer, der vælge os, fordi det giver optimerede bygningsdele og mindre problemer på byggepladsen.

Lad os deltage i de tidlige faser med at finde egnede arkitekter, landskabsarkitekter etc. Vi vurderer jordbundsforhold, laver økonomiske overslag på anlægsudgifter, rådgiver i forhold til energi, indhenter tilladelser fra myndigheder mv. Overlad trygt de efterfølgende faser i vores hænder – vi projekterer byggemodning og byggeri og optimerer i forhold til økonomi, drift og vedligehold, energi og bæredygtighed. Vi indhenter priser i udbudsfasen og styrer byggeriet og økonomien frem til afleveringen af det nøglefærdige byggeri.

Vi styrer byggeriet og økonomien frem til afleveringen af det nøglefærdige byggeri

Stibro, Langå

I forlængelse af den nye stationsbro, der er bygget over Langå station, skal der tilkobles en ny stibro. Denne stibro sikrer adgang for cyklende og gående til den nye stationsbro fra den østlige side af broen.

Letbanen, Aarhus

Indhentning af myndighedsgodkendelser til master i kryds.

Beregning af specialfundamenter til OSC master (køreledningsmaster)

Beregning af ophæng til OSC master på broer og tunneller, og bæreevneeftervisning af Banedanmarks- og Aarhus Kommunes broer og tunneller.

Dialog med Aarhus Letbane, Banedanmark, Aarhus Kommune og ASAL konsordiet.

Udstykning i Drastrup

En speciel byggemodningsopgave med udvikling af nye principper for åben regnvandsafledning, hvor regnvand løber over vejen til et åbent forsinkelses bassin.

Kunstgræsbane, Dronningborg

Drænprojekt, udbud og byggestyring. FIFA Quality Pro opvisningsbane med fullsize opvisningsbane og træningsbaner.

Kunstgræsbane, Helsted

FIFA Two Star opvisningsbane. Fullsize fodboldbane med indliggende træningsbaner.

Kunstgræsbane, Ulvehøj

FIFA Two Star opvisningsbane med fullsize fodboldbane og træningsbaner i forskellige størrelser.