JORDNÆRT – ANLÆG, KLOAK OG BYGGEMODNING

​Reeholm & Bredahl sørger for at stikke en finger i jorden, inden der træffes afgørende beslutninger. Konstante ændringer i en foranderlig verden medfører stadig flere og mere komplekse krav til byggerier. Det kan du heldigvis overlade til os at tænke på, for vi har det faglige overtag og et jordnært forhold til alt fra klimaforandringer til infrastruktur. Du har anlægsprojektet, vi løser det med stort ejerskab og høj faglighed.

Anlægskonstruktioner, store og små kloakprojekter, vejbyggerier og byggemodningsopgaver o.l.

Vi udfører anlægskonstruktioner, store og små kloakprojekter, vejbyggerier og byggemodningsopgaver, herunder:

  • Klimatilpasning
  • Regnvandsopsamling
  • Tilstandsvurdering
  • Risikoanalyse
  • Og meget andet

Kontakt os direkte, hvis du et aktuelt anlægsprojekt, vi skal give et tilbud på:

Jakob Keller Reeholm&Bredahl

Jakob Keller
Telefon nr: 22 97 72 22
Mail: jk@rbas.dk

Kristen Skipper Krag Reeholm&Bredahl_

Kristen Skipper Krag
Telefon nr: 86 42 72 22
Mail: kk@rbas.dk